Elektronska dijagnostika

Brza dijagnostika grešaka je osnova za brze popravke. Tehničari koriste FENDIAS da bi pristupili digitalnim podacima unutar vašeg Fendta (npr. podaci iz hidraulike ili transmisije), a sve radi stalne pouzdanosti rada.