Elektronska dijagnostika

Brza dijagnostika grešaka je osnova za brze popravke. Servis nije samo zamena ulja i filtera. Svaka usluga uključuje sveobuhvatni izveštaj o kvarovima i stanju kočnica, kvačila, upravljača, motora, hlađenja, goriva i performansi električne mreže.